Gjøvik kommune Hjemmetjenester

Sykepleier 1 100 % fast st. Haugtun oms.senter hjemmetjenesten

Beskrivelse av arbeidsstedet

Arbeidsstedet er lokalisert til Haugtun omsorgssenter.

Avdelingen er en døgnbemannet omsorgsbolig, Dette er en boligform hvor de som flytter inn skal bo livet ut og ivaretas med tjenester fra hjemmetjenesten.

Personalet yter bistand til 21 beboere, fordelt på 20 leiligheter.

Avdelingen består totalt av 14,3 årsverk, inkludert egne nattevakter.  Personalgruppa består av sykepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere og assistenter. Beboergruppers alders sammensetning er fra 100 til 60 år. Beboerne har varierende behov for tjenester og bistand. Tjenester gis ut fra den enkeltes bistandsbehov. Det er organisert fellesskaps løsninger for beboerne, blant annet med felles måltider. 

Avdelingens personale yter praktisk bistand og helsehjelp hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Hjemmetjenesten har et tett og godt samarbeid med andre yrkesgrupper i kommunen, fastleger og spesialisthelsetjenesten.

Stillingskode: 7174/ 4050

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen er tillagt sykepleier 1 funksjon, er avdelingens sykepleiefaglige leder og virksomhetsleders stedfortreder.
 • Hovedmengden av arbeidstiden utføres som sykepleier i virksomheten. Stillingen er tillagt enkelte administrative oppgaver - i samarbeid med hjelpepleier 1 og virksomhetsleder.
 • Stillingen har todelt turnus med arbeid hver 3.helg.
 • Som avdelingens sykepleiefaglige leder tillegges instruksjonsmyndighet innen sitt fag. 
 • Sykepleier1 har ansvar for å være en pådriver innen fagutvikling for å sikre virksomhetens nødvendig og ønskede kompetanse, samt tilrettelegge for egenutvikling av den øvrige personal gruppa.  Det er også ønskelig at sykepleier1 er pådriver innen etisk refleksjonsarbeid i avdelingen.
 • Sykepleier1 har ansvar for å sørge for at nyansatte får nødvendig opplæring, og for å bidra til et inkluderende og godt arbeidsmiljø. Sykepleier 1 har samme rolle overfor studenter/lærlinger. Sykepleierne i avdelingen samarbeider med de andre hjemmetjenesteavdelingene, og kan i perioder ha vaktansvar for hverandre. Som sykepleier samarbeider du også tverrfaglig både innen og utenfor kommunen.
 • Sykepleier inngår i teamet som yter brukerrelaterte tjenester til våre beboere .
 • Gi helsehjelp i hjemmet etter brukerens vedtak og tjenesteområdets styrende dokumenter.
 • Dokumentasjon i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. 
 • Tverrfaglig samarbeide innen egen kommune og eksternt.
 • Ivaretakelse av brukerens rettigheter i samarbeid med brukeren, pårørende og andre gjennom primærkontakt/primærgruppearbeid/ansvarsgrupper.
 • Pådriver for kvalitetssikring av tjenesten.
 • Pådriver for faglig utvikling og etisk refleksjon.
 • Ansvar for å søke råd/bistand og veiledning når det er behov.
 • Ansvar for egenutvikling og nytenkning innen faget og i arbeidet for øvrig.
 • Være pådriver for et inkluderende og godt arbeidsmiljø.
 • Har faglig instruksjonsmyndighet innenfor sitt fag.
 • Kan pålegges ansvar ved andre driftsenheter. Det geografiske ansvarsområdet defineres i henhold til avtale om ansvarsvakter.

Kvalifikasjoner 

 • Vi søker en engasjert og faglig dyktig sykepleier. En sykepleier som er opptatt av å bidra til et godt, trivelig, trygt og utviklende arbeidsmiljø, har gode samarbeids evner, er fleksibel og ser muligheter og løsninger i det daglige. Avdelingen er relativt ny, så muligheten til å være med på å utforme den gode arbeidsplassen er til stede. Vi ønsker en person med initiativ og gjennomføringsevne. En som kommuniserer godt og tydelig både skriftlig og muntlig. 
 • Autorisasjon som sykepleier.
 • Sertifikat kl.B.
 • Du har relevant praksis, gjerne erfaring fra hjemmetjenesten, men ikke noe krav.
 • Du har gode holdninger til brukerne av tjenesten
 • Du har gode samarbeidsevner.
 • Du må ha god norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne.
 • Du må kunne jobbe selvstendig og i team, samt ha evne til å veilede kollegaer.
 • Du er fleksibel, tydelig og løsningsorientert.
 • Du er engasjert og tar initiativ til forbedringsprosesser.
 • Kjennskap til dokumentasjonssystemet Gerica er en fordel.
 • Politiattest uten anmerkninger må fremlegges.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.
 • Et spennende og godt fagmiljø i nært samarbeid med de to øvrige hjemmetjeneste avdelingene lokalisert på Haugtun. 
 • Sykepleier 1 har et funksjonstillegg på for tiden kr. 30000 pr. år.
 • Stillingen har todelt turnus med arbeid hver 3. helg.
 • Tilsettingsvilkår i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtale.
 • Pensjonsordning i KLP.

Kontaktperson:

Wenche Bjørnerud, virksomhetsleder, tlf. 917 23 888.

Unntatt offentlighet må begrunnes

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste.

Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av

kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Del på:

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

08.04.2020

Tiltredelse:

snarest

Arbeidssted:

Haugtun omsorgssenter

Kontaktpersoner:

Wenche May Bjørnerud

mob: 91723888

Adresse: