Gjøvik kommune Tilrettelagte tjenester

Tilkallingsvikarer, helgestillinger og sommerferievikarer ved Tilrettelagte tjenester 2021

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Gjøvik kommune har organisert helse og omsorgstjenester til yngre personer med ulike funksjonsnedsettelser og bistandsbehov i Tilrettelagte tjenester. Målgruppen for tjenestene er personer med psykisk utviklingshemming, psykiske  lidelser og/eller rusproblemer. Tilrettelagte tjenester har fra 11 ulike avdelinger på Haugtun/Sentrum, Sørbyen, Åslundmarka og Biri /Snertingdal. Virksomhetene har variasjon i brukergrupper og driftsenheter: Samlokaliserte heldøgns omsorgsboliger for personer med utviklingshemming og for personer med psykiske lidelser, ambulerende hjemmetjenester for samme målgrupper herunder også rusomsorg, samt aktivitetssenter- og avlastningsenhet for personer med utviklingshemming. Arbeidsmiljøene er inkluderende, trivelige og preget av faglig engasjerte ansatte.

Vi er opptatt av å opprettholde den faglige og gode kvaliteten i tjenesten også gjennom sommeren. Du vil få mulighet til faglig og personlig utvikling i samarbeid med gode kollegaer. Opplæring for deg som er ny sommervikar blir tilbudt i forkant av oppstart.

Stillingsprosent: Inntil 100 % - vikariat.

Arbeidsoppgaver:

 • Du vil være med på å yte praktisk bistand og helse- og omsorgtjenester til personer med ulike og sammensatte behov
 • Du vil arbeide med aktiviteter og oppgaver som bidrar til en bedre og aktiv hverdag, med fokus på selvbestemmelse, habilitering og mestring
 • Du vil få stor variasjon av arbeidsoppgaver og god mulighet til utvikling
 • Gjøvik kommune ønsker spesielt å rekruttere vernepleiere, og kan tilby deg en spennende arbeidshverdag med stor variasjon av vernepleieroppgaver. I tillegg så ønsker vi medarbeidere med gode miljøteraputiske ferdigheter, med både helse- og sosialfaglige strategier

 Kvalifikasjoner:

 • Du må være over 18 år
 • For sykepleier, vernepleier eller helsefagarbeider kreves autorisasjon
 • Ergoterapueter og andre sosialfaglige høyskoleutdanninger er ønskelig i tverrfaglige oppfølgingstjenester
 • Assistenter og studenter oppfordres også til å søke
 • Du må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig
 • Politiattest uten anmerkninger må fremlegges

Personlige egenskaper:

 • Du har brukerens behov i fokus
 • Du bidrar positivt i arbeidsmiljøet og samarbeider godt med dine kollegaer
 • Du er fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og arbeidstider
 • Du er opplæringsvillig og selvstendig

Vi kan tilby:

 • Et godt sted å være med hyggelige kollegaer
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Et spennende og godt fagmiljø
 • Boligtilskudd til studenter på helse/ sosialfaglig høgskole/universitesnivå som får ekstra utgifter for å bli på/ komme til Gjøvik gjennom sommeren under visse forutsetninger
 • Gode muligheter for videre engasjement etter sommerferieperioden
 • Spesiell avlønning for studenter

Informasjon:

Leder for de ulike virksomhetene tar fortløpende kontakt med aktuelle søkere etter behov, og så snart som mulig.

Når du har registrert søknaden din vil du stå på vikarlisten i 6 måneder. Søknaden din vil bli fjernet fra listen etter 6 måneder.  Hvis du fortsatt ønsker å stå på listen må du sende søknaden på nytt.

 

Navn på Virksomhet

Beskrivelse av de ulike virksomhetene

Kontaktperson

Haugtun 1

Bofellesskap og ambulant tjeneste for personer med psykiske lidelser, ambulant miljøarbeidertjeneste til personer med utviklingshemming, sentrumsnært

Siw Hoff

Haugtun 2

Bofellesskap til personer med utviklingshemming, sentrumsnært

Mona Ringsveen

Haugtun 3

2 bofellesskap til personer med utviklingshemming, sentrumsnært

Lene Strandengen

Åslundmarka

Bofellesskap og ambulant tjeneste for personer med psykiske lidelser, rustjeneste/FACT-team og ambulant miljøarbeidertjeneste til personer med utviklingshemming, Hunndalen

Heidi Krogstad

Sørbyen 1

3 bofellesskap til personer med utviklingshemming, Sørbyen

Susan Nielsen

Sørbyen 2

Bofellesskap og ambulant tjeneste for personer med psykiske lidelser, ambulant miljøarbeidertjeneste til personer med utviklingshemming, Sørbyen

Tove Anita Henriksen

Sørbyen 3

Avlastningsenhet- og dagsenter til personer med utviklingshemming, Sørbyen

Kari Bremserud

Sørbyen 4

Bofellesskap for personer med utviklingshemming, Sørbyen

Trine Hoff

Sørbyen 5

Ambulant miljøarbeidertjeneste for personer med utviklingshemming og Basisteam for barn med store bistandsbehov, Sørbyen

Toril Bjørlo

Biri 1

Bofellesskap for personer med utviklingshemming, Biri

Heidi Gaukstad

Biri 2

Bofellesskap og ambulant tjeneste for personer med psykiske lidelser og rusutfordringer, Biri og Hunndalen

Trine Sørlundsengen

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste.

Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Del på:

Referansenr:

21/327

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Ved behov

Arbeidstid:

Varierende arbeidstid

Søknadsfrist:

31.12.2021

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Tilrettelagte tjenester

Kontaktpersoner:

Heidi Gaukstad

mob: +47 97009464

Heidi Krogstad

mob: +47 47606698

Kari Bremserud

tlf: +47 61158534

mob: +47 917 43 814

Karin B. Johnsrud

mob: +47 +4748072999

Lene Strandengen

mob: 470 15 497

Mona Ringsveen Vasveen

mob: +47 95961299

Siw Hoff

mob: 99110931

Susan Nielsen

mob: +47 90879463

Toril Bjørlo

mob: +47 99649533

Tove Anita Henriksen

tlf: +47 93044749

mob: +47 93044749

Trine Hoff

mob: +47 99020450

Trine Wedum Sørlundsengen

mob: +47 95795389

Adresse: