Gjøvik kommune Tilrettelagte tjenester

Vernepleier/ sykepleier/miljøterapeut fleksible i 100 % fast st. Haugtun oms.senter

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Vi søker deg som ønsker fast jobb, og som er fleksibel med tanke på mulighet for variasjon knyttet til arbeidssted. Som fleksibel vernepleier/sykepleier/miljøterapeut vil du ha en fast arbeidsplan/turnus, men denne kan bli endret oftere. Stillingen tilhører pr tiden en samlokalisert bolig for yngre personer med ulike funksjonsnedsettelser.Vårt mål er å yte gode tjenester til mennesker med ulike bistandsbehov. Noe som innebærer daglig oppfølging av praktisk bistand i alle dagliglivets gjøremål, opplæring, tilrettelegging og veiledning i tråd med kommunes, avdelingen og boligens rutiner og mål. 

Turnus med vakter fordelt på dag og kveld med for tiden arbeid hver fjerde helg.

Arbeidsoppgaver:

 • Du vil være med på å yte praktisk bistand, opplæring, veiledning og helsehjelp til personer med ulike og sammensatte behov.

 • Du vil arbeide med aktiviteter og oppgaver som bidrar til en bedre og aktiv hverdag, med fokus på selvbestemmelse, habilitering og mestring.

 • Fagkontaktansvar.

 • Vi kan tilby deg en spennende arbeidshverdag med stor variasjon av oppgaver og målrettet miljøterapeutisk arbeid.

 Kvalifikasjoner:

 • I stillingen ønskes det vernepleier, sykepleier, sosionom, ergoterapeut, barnevernspedagog, eller andre med relevant sosialfaglig 3 årig høyskoleutdanning.
 • Godkjent autorisasjon.

 • Du må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig.

 • Førerkort er nødvendig, og du må påberegne noe bruk av egen bil i tjenesten.

 • Ønskelig med kjennskap til epilepsi, målrettet miljøarbeid og Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9. 

 • Krav om godkjent politiattest.

 • Du har brukerens behov i fokus.

 • Du er fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og endringer.

 • Du bidrar positivt i arbeidsmiljøet og samarbeider godt med dine kollegaer.

 • Du viser initiativ og engasjement med hensyn til egen fagutvikling.

 • Du har evne til å arbeide målrettet og strukturert.

 • Personlige egenskaper og egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby:

 • Et godt sted å jobbe med hyggelige kollegaer.

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.

 • Et spennende og godt fagmiljø i stadig utvikling.

 • Nyutdannede får automatisk ansiennitet 4 år.

 • Medlemskap i KLP pensjonsordning med mulighet for gode forsikringsordninger.

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Del på:

Referansenr:

21/6075

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

29.09.2021

Tiltredelse:

Snarest

Arbeidssted:

Tilrettelagte tjenester

Kontaktpersoner:

Mona Ringsveen Vasveen

mob: +47 95961299

Adresse: