Gjøvik og Land barneverntjeneste

Barnevernskonsulent/ tilsynsperson 50 % fast st.

Beskrivelse av arbeidsstedet

Gjøvik og Land barneverntjeneste som drifter Gjøvikregionen fosterhjemstilsyn har en ledig 50 % fast stilling som tilsynsperson. 

Gjøvik og Land barneverntjeneste er en interkommunal barneverntjeneste med Gjøvik som vertskommune. Tjenesten har ansvar for kommunale barneverntjenester i Gjøvik, Nordre og Søndre Land kommuner. I tillegg er tilsynsordningen et samarbeid mellom de nevnte kommunene samt Østre- og Vestre Toten. Stillingene inngår i team med 7 andre tilsynspersoner. Tilsynsavdelingen har ansvar for å koordinere og gjennomføre tilsyn i fosterhjem, samt føre tilsyn under samvær etter barnevernloven og fosterhjemsforskriften. I tillegg gjennomfører man beskyttet tilsyn etter vedtak i retten ihht Lov om barn og foreldre.

Kommunen der barnet bor har ansvar for å føre tilsyn med at det enkelte barnet får forsvarlig omsorg i fosterhjemmet. Som tilsynsperson skal du følge opp barn som bor i fosterhjem og ha en kontrollfunksjon med at barnet får tilfredsstillende omsorg i hjemmet ihht til forutsetningen for plasseringen. Tilsynet foregår primært i fosterhjemmet eller i nærmiljøet. Tilsyn ved samvær gjennomføres ved tilrettelegging i samarbeid med berørte parter.

Stillingen vil i stor grad bestå av selvstendig arbeid, og tilsynsarbeidet vil i all hovedsak skje på ettermiddag/kveld, mens planlegging og skriftlig arbeid gjøres på dagtid. Stillingen gir stor grad av fleksibilitet for å legge opp egen arbeidstid. Det vil bli gitt opplæring og veiledning. Vi ønsker deg som er fremoverlent, faglig interessert i hva som fremmer barns utvikling, og har et engasjement for fosterbarn med et ønske om å bidra til å gjøre en forskjell for barn og unge.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, tilrettelegge og gjennomføre tilsyn i fosterhjem
 • Samarbeid og samtaler med barn og deres omsorgspersoner
 • Planlegge, tilrettelegge og føre tilsyn ved samvær mellom barn og foreldre (eventuelt andre)
 • Skrive rapport etter tilsyn
 • Vitne i fylkesnemnd og øvrige rettsinstanser ved behov
 • Tilsynene foregår hovedsakelig på ettermiddag- og kveldstid. Det må påberegnes arbeid 2-3 kvelder i uken

 Kvalifikasjoner

 • Barnevernspedagog eller sosionom. Søkere med annen relevant 3-årig høyskole/universitetsutdanning kan komme i betraktning.
 • God kunnskap og erfaring med samtale og relasjonsarbeid med barn og unge.
 • Kunnskap og erfaring med samarbeid med barn og familier som er sårbare
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Ønskelig med erfaring fra kommunalt barnevern
 • Kompetanse og/eller erfaring i bruk av digitale verktøy og arbeidsprosesser
 • Krav om førerkort
 • Krav om godkjent politiattest
Personlige egenskaper
 • Evne og vilje til samarbeid samtidig med stor grad av selvstendig arbeid
 • Evne til strukturert og systematisk arbeid
 • Evne til faglig nytenkning og kreativitet
 • Stor arbeidskapasitet og fleksibilitet i forhold til arbeidsoppgaver og arbeidstid
 • God skriftlig fremstillingsevne, og gode kommunikative ferdigheter
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

 Vi kan tilby

 •  Spennende mulighet til å være med å videreutvikle en relativt ny interkommunal barnevernstjeneste i Gjøvik og Land kommuner
 •  Mulighet for, og forventning om faglig utvikling/påfyll innenfor relevante fagområder
 •  Engasjerte kollegaer
 •  En spennende og innholdsrik arbeidshverdag
 •  Inkluderende og godt arbeidsmiljø med gode muligheter for å påvirke og utvikle egen arbeidshverdag
 •  Lønn i henhold til utdanning og erfaring
 •  Gode forsikrings og pensjonsordninger

Unntatt offentlighet må begrunnes

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste.

Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av

kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Del på:

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Varierende arbeidstid

Søknadsfrist:

15.04.2020

Tiltredelse:

Snarest

Arbeidssted:

Gjøvik, Toten og Land barneverntjeneste

Kontaktpersoner:

Ann-Kristin Håkenstad

mob: +47 48138451

Adresse: