Gjøvik kommune Sykehjemstjenester

Sykepleier 70% fast st Haugtun oms.senter avd.2CD

Sykepleier 70% fast st Haugtun oms.senter

Beskrivelse av arbeidsstedet

Haugtun omsorgssenter ligger i sentrum av Gjøvik og består av fire sykehjemsavdelinger, i tillegg til hjemmetjenester, tilrettelagte tjenester og fysio og ergoterapitjenester.

Omsorgssenteret er i tillegg base for Gjøvik kommunes egne sykehjemsleger.

Sykehjemsavdeling 2CD:

Vår avdeling ligger i 2.etg og er delt inn i 2 skjermede enheter (2C og 2D).

2C har 7 korttidsplasser, mens 2D har 9 langtidsplasser, begge er enheter for personer med demenssykdommer.

Grunnbemanningen består av 3 pleiere på dag/kveld på hver av enhetene, mens på natt har 1 pleier ansvar på begge enheter.

Bemanningen består av 6 sykepleiere i 70-100% stilling, 16 helsefagarbeidere i 50-100% stilling, samt helgestilinger som dekkes opp av både faglærte, sykepleierstudenter og assistenter.

Avdelingen har legetilsyn med fast lege minst 1 gang/uke og har mulighet til ytterligere legetilsyn ved oppstått behov. Dette inkluderer telefonisk kontakt med lege på kveldstid.

Vi tilbyr regelmessig kurs for alle ansatte, blant annet innen "TKH" (terapeutisk konflikthåndtering), hvor vi har 2 interne kontaktpersoner i avdelingen som står for opplæring.

Vi har et regelmessig samarbeid opp mot alderspsykiatrisk avdeling ved sykehuset Innlandet Sannerud.

Er du interessert i å jobbe på en avdeling med god kompetanse, svært godt arbeidsmiljø og faglige utfordringer, så er du hjertelig velkommen til å søke på en stilling ved vår avdeling !

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgave: Faglig oppfølging og pleie av pasienter med demens i en 2 delt turnus med arbeid hver 3.helg.

 • Dokumentasjon i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.

 • Veiledning/opplæring av ansatte, studenter og elever.

 • Fungere som pasientansvarlig sykepleier for flere pasienter, i samarbeid med pasientens primærkontakt (helsefagarbeider).

 • TIlstrebe godt samarbeid med pasienter og pårørende.

 • Kan tillegges vaktansvar og ansvarsvakter som innebærer koordinering av arbeidsoppgaver/personalressurser og overordnet sykepleiefaglig ansvar.

 • Møteledelse og deltagelse.

 • Sykepleiertekniske oppgaver, prøvetaking og ansvar for legevisitt.

 • Oppfølging av oppgaver og planlegging ved bruk av pasienttavler.

 • Bidra til videreføring av det gode arbeidsmiljøet.

 • Søke råd/bistand og veiledning når det er behov.

 • Ansvar for egenutvikling og nytenking innen faget og i arbeidet.

 • Melde interesse for kursdeltagelse og dermed utvikle seg faglig. 

Ellers ligger egen stillingsbeskrivelse ligger til grunn for stillingen.

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som sykepleier i Norge kreves.

 • Kunne jobbe selvstendig, effektivt og i team.

 • Gode samarbeidsevner, datakunnskaper og faglige kvalifikasjoner.

 • Empati, menneskekunnskap og omsorg.

 • Fleksibilitet og pågangsmot.

 • Gode holdninger til arbeidslivet.

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

 • Har interesse og engasjement for fagutvikling og prosjektarbeid.

 • Interesse/erfaring med å jobbe med demens er et pluss, men ikke et krav.

 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt ved tilsetting.

 • Krav om godkjent politiattest.

Vi kan tilby

 • Svært godt arbeidsmiljø og en atmosfære hvor man tar vare på hverandre.

 • Spennende, interessante og varierte arbeidsoppgaver.

 • Godt faglig miljø med fokus på kompetanseheving.

 • Nødvendig opplæring i fagsystemer.

 • Lønn etter avtale.

 • Bedriftsidrettslag.

  Unntatt offentlighet må begrunnes

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste.

Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av

kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Del på:

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

14.04.2020

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Haugtun omsorgssenter avd.2CD

Kontaktpersoner:

Stian Løkken

mob: 94166527

Adresse: