Gjøvik kommune Sykehjemstjenester

Sykepleier 1 natt i 63 % fast stilling ved Haugtun oms.senter

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Haugtun omsorgssenter ligger i Gjøvik sentrum og består av fire sykehjemsavdelinger, omsorgsboliger i tillegg til hjemmetjenester og tilrettelagte tjenester.

Omsorgssenteret er i tillegg base for Gjøvik kommunes egne sykehjemsleger.

Denne stillingen befinner seg i 3. etasje på omsorgssenteret.

I 3. etasje er det to avdelinger; avdeling 3AB (korttidsavdeling med en rehabiliteringsenhet og en lindrende enhet - 12 plasser) og avdeling 3CD (korttidsavdeling - 16 plasser + 4 kommunale akutt plasser).

Det er to sykepleiere på natten i 3. etasje og i tillegg samarbeider man også tett med en ambulerende sykepleier som er på alle fire sykehjemsavdelingene.

Sykepleierne i 3. etasje rullerer med 6 uker på rehab og lindrende enhet og 6 uker på somatisk korttidsavdeling.

3 av nattevaktene er organisert under leder på rehab og lindrende enhet og de øvrige 3 er organisert under leder på somatisk korttidsavdeling.

Det siste året har avdelingen tatt i bruk ny og spennende velferdsteknologi som er med på å øke livskvaliteten, gi økt trygghet og sikkerhet til våre pasienter samtidig som det også hjelper de ansatte på natt til å kunne gi bedre tjenester.

Avdelingene har et svært godt tverrfaglig fag- og arbeidsmiljø med gode muligheter for kompetanseheving.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene er varierte og spennende med hovedfokus på sykepleie, symptomlindring, kreftomsorg, omsorg i livets sluttfase, rehabilitering, brukermedvirkning, tverrfaglig samarbeid, pårørendearbeid, legemiddelhåndtering, hverdagsmestring, tilrettelegging og livskvalitet.

Oppgavene er i henhold til stillingsbeskrivelse som sykepleier og en egen arbeidsinstruks for nattevakter og består blant annet av følgende:

 • sykepleie, pleie og omsorgsoppgaver

 • sykepleietekniske prosedyrer og prøvetaking

 • følge opp oppgaver i hht pasientforløp

 • dokumentasjon i hht gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

 • ivaretakelse av pasienters behov og rettigheter i samarbeid med pasient, pårørende og andre samarbeidspartnere

 • tilstrebe godt samarbeid med pasienter og pårørende

 • tverrfaglig samarbeid (internt og eksternt)

 • ansvar for kontakt med lege/legevakt

 • legemiddelhåndtering

 • etterfølge prosedyrer i hht. pasientsikkerhet

 • veiledning/opplæring av ansatte, studenter og elever

 • vaktansvar

 • pådriver for kvalitetssikring av tjenesten

 • pådriver for faglig utvikling og etisk refleksjon

 • søke råd/bistand ved behov

 • ansvar for egenutvikling og nytenking innen faget og i arbeidet - holde seg faglig oppdatert

 • benytte relevant velferdsteknologi

 • bidra til godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier og dersom du har relevant videreutdannelse så foretrekkes dette

 • Det er en forutsetning at du er interessert og engasjert i faget og at du har et ønske om å gi gode forsvarlige tjenester til våre pasienter

 • Personlig egnethet vektlegges sterkt

 • Det er en også en forutsetning med svært god muntlig og skriftlig fremstilling på norsk samt dataferdigheter

 • Utover det ønsker vi oss en empatisk og hyggelig kollega med gode holdninger til arbeidslivet. Gjerne en kollega som kan ta initiativ, være proaktiv, tenke langsiktig, kunne jobbe selvstendig men også være en god samarbeidspartner

 • Det er krav om godkjent politiattest

Vi kan tilby:

 • 63 % og med gode muligheter for å jobbe ekstra vakter utover 63 %

 • Sykepleier 1 funksjonstillegg på natt: 34 000 i 100 % stilling

 • Funksjonstillegg nattarbeid: 20 000 i 100 % stilling

 • Ren nattevaktsturnus, 35,5 t uker med arbeidshelg hver 3. helg. Henholdsvis 4  og/eller 3 vakter i strekk, 12 ukers turnus

 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver i et svært godt tverrfaglig fag- og arbeidsmiljø hvor vi har fokus på fag og et ønske om å gi gode tjenester

 • Du vil bli tatt godt i mot og vil få en grundig opplæring i enhetens rutiner, oppgaver og fagsystemer

 • Tilsettingsvilkår i hht. gjeldende lover, regler og tariffavtale

 • Pensjonsordning i KLP

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne og alder.

Del på:

Referansenummer:

22/13339

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Natt

Søknadsfrist:

09.12.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Haugtun omsorgssenter, 3. etasje

Kontaktpersoner:

Evy Andersen

mob: 97786494

Adresse:

Kauffeldts plass 2815 Gjøvik

Kontorplassering: