Gjøvik kommune Bofellesskap og inkludering

Sommer-/ tilkallingsvikarer i BOFIN med div. stillingsprosent

Beskrivelse av arbeidsstedet

Bofellesskap og inkludering (BOFIN) har flere bofellesskap for ungdommer i Gjøvik kommune, og gir også oppfølging på egen hybel. Det arbeides for å gi ungdommene en god plattform for selvstendig liv i nytt land. Vår visjon er at bofellesskapene er hjem som skal være stabile utgangspunkt for enslige mindreårige asylsøkere og flyktningers integrering og utvikling som borger i Norge. Vi bidrar til at ungdommen vil trives og utvikle seg, og settes i stand til å møte livet som voksen. Virksomhetens faglige grunnlag bygger på relasjonskompetanse.

 Turnus med overvekt av aftenvakter

Hvilende nattvakt / vakt på vaktrom

Arbeidsoppgaver

 • Miljøterapeutisk arbeid. Daglig omsorg for ungdom i aldersgruppen 14-20 år
 • Inngå i et team som følger opp ungdommene 
 • Fungere som tydelig voksen, støttende samtalepartner og tillitsskapende veileder
 • Delta og engasjere ungdommen i positive aktiviteter og leksehjelp
 • Lett husarbeid og praktiske oppgaver i hus og hage 

Kvalifikasjoner

 • Vi søker etter sindige, robuste, positive voksne medarbeidere
 • Assistenter, fagarbeidere, studenter og andre med relevant erfaring fra helse- og sosialfag
 • Krav om gode muntlig og skriftlig  norskkunnskap
 • Krav om kunnskap om det norske samfunnet
 • Ønskelig med erfaring med ungdom
 • Gode kommunikasjons og samarbeidsevner.
 • Være fleksibel og trives med varierte arbeidsoppgaver
 • Kunne arbeide selvstendig  
 • Vi legger stor vekt på personlig egnethet
 • Krav om førerkort for personbil
 • Krav om at politiattest fremlegges før ansettelse

 Vi kan tilby

 • Opplæring og faglig utvikling
 • Faglige dyktige medarbeidere
 • Godt arbeidsmiljø

 Kontaktpersoner

Nærmere informasjon om stillingen ved Anne Tone Korshavn King, virksomhetsleder, tlf. 941 59 977.

 Unntatt offentlighet

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem.

Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt.intervju.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Del på:

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Deltid
Heltid

Arbeidstid:

Dag
Helg
Kveld
Natt
Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

15.03.2020

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Bofellesskap og inkludering (BOFIN)

Kontaktpersoner:

Anne Tone Korshavn King

mob: 94159977

Adresse: