Gjøvik kommune Hjemmetjenester

Sykepleier 80 % fast st. Åslundmarka oms.senter hjemmetjenesten

Beskrivelse av arbeidsstedet

Avdelingen er en del av Åslundmarkasenteret. Den består av 4 bokollektiv som hver inneholder 5,6 eller 7 leiligheter som er knyttet opp mot fellesarealer. Beboerne leier sine leiligheter/rom og er å regne som hjemmeboende og får enkeltvedtak på omsorgstjenester som helsehjelp og praktisk bistand. Målretta miljøtiltak er en viktig del av hverdagen. Vi vektlegger den enkelte beboers mestringsevne og livskvalitet.

Turnus: 2 delt turnus med dag og aftenvakter og 3. hver helg.

Arbeidsoppgaver

 • Gi tjeneste til brukerne etter enkeltvedtak
 • Kontaktpersonoppgaver
 • Oppfølging av den enkelte bruker
 • Medansvar for utføring av sykepleieoppgaver i hele avdelingen
 • Jobbe med målretta miljøtiltak
 • Aktivisering/erindringsarbeid innarbeidet i de daglige gjøremålene
 • Veiledning av studenter og andre som er ute på praksisplass
 • Daglige gjøremål i et kollektiv

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som sykepleier
 • Ønskelig med videreutdanning innenfor demens/psykiatri
 • Erfaring fra demensomsorg
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, både muntlig og skriftlig vil bli vektlagt i forhold til brukergruppen
 • Generelle IKT-kunnskaper
 • Krav om godkjent politiattest 

Vi kan tilby

 • Opplæring i fagsystemene Gerica, Gat og EQS
 • Mulighet for videreutdanning innenfor Gjøvik kommunes retningslinjer
 • Nødvendig opplæring i daglige rutiner og fadderordning
 • Engasjerte og faglig dyktige medarbeidere
 • Et arbeidsmiljø der det er fokus på å gi beboerne possitive opplevelser ved å ha tilpassede aktiviteter

Unntatt offentlighet må begrunnes

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste.

Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av

kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Del på:

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

02.03.20

Tiltredelse:

01.04.20

Arbeidssted:

Åslndmarka Bo og servicesenter

Kontaktpersoner:

Sidsel Skei Bergengen

mob: 41671172

Adresse: