Gjøvik kommune Tilrettelagte tjenester

Vernepleier ved Haugtun omsorgssenter tilrettelagte tjenester

Vernepleier x 2 i 100 % fast st. Haugtun omsorgssenter tilrettelagte tjenester

Beskrivelse av arbeidsstedet

Stillingene tilhører en avdeling som gir tjenester til yngre mennesker med ulike funksjonsnedsettelser og bistandsbehov. Noe som innebærer daglig oppfølging av praktisk bistand i alle dagliglivets gjøremål, opplæring, tilrettelegging og veiledning i tråd med kommunes og avdelingens rutiner og mål. Det er en døgnbemannet samlokalisert bolig.

Turnus: Vakter fordelt på dag og kveld med for tiden lange vakter (12 timer) hver 4 helg. 

Arbeidsoppgaver

 •  Gi praktisk bistand og opplæring, samt helsehjelp i hjemmet til personer med ulike behov for bistand i dagliglivets gjøremål og ferdigheter.
 •  Legemiddelhåndtering.
 •  Fagkontaktansvar.
 •  Sikre faglig forsvarlighet i tjenesten.
 •  Samarbeide med pårørende og andre samarbeidspartnere.
 •  Iverksette, evaluere og korrigere tiltak.
 •  Veiledning og opplæring av medarbeider og studenter. 
 •  Sikre kontinutet i tjenesten gjennom rapportering og dokumentasjon.
 •  Arbeide med fagutvikling.
 •  Oppfølging av vedtak.

 Kvalifikasjoner

 • Vernepleier ønskes til stillingen, men andre med relevant 3årig helse og sosialfaglig høgskoleutdanning kan komme i betraktning.
 • Legemiddelhåndtering.
 • Gode dataferdigheter.
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Ønskelig med kjennskap til epilepsi, målrettet miljøarbeid og Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9.
 • Engasjement for brukergruppen er et krav.
 • Personlige egenskaper og egnethet vil bli vektlagt.
 • Krav om godkjent politiattest må fremlegges ved ansettelse.
 •  Krav om førerkort, og det må påberegnes bruk av egen bil i tjenesten. 

Vi ønsker oss medarbeidere som er 

 • Ansvarsbevisste og trygge i sin utøvelse av faget.
 • Brukerorientert.
 • Har evne til å arbeide målrettet og strukturert.
 • Faglig nysgjerrig, selvstendig og aktivt bidrar til fagutvikling.
 • Pålitelig og engasjert.
 • God gjennomføring- og samarbeidsevner.
 • Aktivt bidrar til et godt og positivt arbeidsmiljø.
 • Fleksibel og liker varierte utfordringer.  

 Vi kan tilby

 •  Et godt arbeidsmiljø.
 •  Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.
 •  Et spennende og godt fagmiljø i stadig utvikling.
 •  Veiledning og refleksjon.
 •  Opplæring i fagsystemer.
 •  Intern kursing.
 •  Medlemskap i KLP pensjonsordning med mulighet for gode forsikringsordninger.

Unntatt offentlighet må begrunnes

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste.

Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av

kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Del på:

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

25.02.2020

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Tilrettelagte tjenester avdeling Haugtun 2

Kontaktpersoner:

Mona Ringsveen Vasveen

mob: +47 95961299

Adresse: