Gjøvik kommune hjemmetjenesten

Sykepleier 100 % fast st. hjemmetjenesten Haugtun 6

Beskrivelse av arbeidsstedet: 

Ved hjemmetjenesten Haugtun 6 har vi et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Vi er en gjeng med bred kompetanse, pågangsmot, samt masse godt humør. Nå ønsker vi oss flere engasjerte og strukturerte sykepleiere til vår virksomhet, som er en av kommunens 11 hjemmetjeneste virksomheter. Ansattegruppen er menn og kvinner i alderen 18-65 år. Grunnbemanningen har i dag 24,57 årsverk. Haugtun 6 er en virksomhet i stor vekst. Virksomheten har ca. 60 ansatte, både faste og vikarer. Vi består av sykepleiere, spesialsykepleiere, fagarbeidere, ansatte med videreutdanning, studenter samt assistenter. Vi har kompetanse innenfor personsentrert omsorg, demensomsorg, sår, kreftomsorg, geriatri, ernæring og pasientsikkerhet. Tjenester som ytes er helsehjelp, praktisk bistand, samt betjening av trygghetsalarmer. Det ytes tjenester dag og kveld etter behov og vedtak. Vi yter tjenester til ca. 300 brukere. Det er felles nattjeneste for de 4 sentrumsnære hjemmetjenestesonene. 

Vi har lokaler på Haugtun omsorgssenter. Der er det 3 hjemmetjeneste virksomheter, tilrettelagte tjenester samt sykehjemsavdelinger.

Vi søker engasjerte medarbeidere med bred kompetanse, som ønsker en inkluderende arbeidsgiver med rom for utvikling.

Arbeidsoppgaver:

 • Vi gir helsehjelp i hjemmet etter vedtak.

 • Dokumentasjon i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. 

 • Veiledning/opplæring av ansatte, studenter og elever.

 • Tverrfaglig samarbeid innen egen kommune og eksternt.

 • Ivaretakelse av brukerens rettigheter i samarbeid med brukeren, pårørende og andre, gjennom primærkontakt/primærgruppearbeid/ansvarsgrupper.

 • Jobbe for kvalitetssikring av tjenesten.

 • Pådriver for faglig utvikling og etisk refleksjon.

 • Ansvar for å søke råd/bistand og veiledning når det er behov.

 • Ansvar for egenutvikling og nytenkning innen faget og i arbeidet for øvrig.

 • Være pådriver for et inkluderende og godt arbeidsmiljø.

 • Kan pålegges ansvar ved andre driftsenheter. Det geografiske ansvarsområdet defineres i henhold til avtale om ansvarsvakter.

 Kvalifikasjoner:

 • Off. autorisasjon som sykepleier

 • Sertifikat kl.B. Tilgjenglighet for bruk av egen bil i tjenesten når det er påkrevd

 • Du har relevant praksis, erfaring fra hjemmetjenesten vil vektlegges.

 • Du har gode holdninger til brukerne av tjenesten og ser verdien i nytenkning som hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi.

 • Du må beherske norsk, både muntlig og skriftlig.

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 • Du har evne til å jobbe selvstendig og samarbeide med andre.

 • Du er fleksibel, tydelig og løsningsorientert.

 • Du er faglig engasjert og opptatt av å videreutvikle tjenesten.

 • Kjennskap til dokumentasjonssystemet Gerica er en fordel.

 • Politiattest uten anmerkninger må fremlegges.

 Vi kan tilby:

 • Et spennende og godt fagmiljø. 

 • Varierte arbeidsoppgaver med faglige utfordringer.

 • Gode muligheter for å delta på kurs, internt og eksternt via Regionalt kompetansesamarbeid.

 • Samarbeidsmøter for sykepleiere med to andre hjemmetjenesteavdelinger på Haugtun.

 • Stillingen innebærer turnus med arbeid hver 3. helg.

 • Tilsettingsvilkår i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtale.

 • Pensjonsordning i KLP.

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no

Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt. intervju. Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder.

Del på:

Referansenr:

21/4680

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

19.09.2021

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Haugtun 6

Kontaktpersoner:

Christina Topp

mob: +47 47027300

Adresse: