Gjøvik kommune Helsestasjonstjenester

Virksomhetsleder Helsestasjonstjenester 100 % fast st.

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Gjøvik er en fremtidsrettet og mangfoldig servicekommune, en kommune som setter sine innbyggere i sentrum. Våre ansatte leverer kvalitetstjenester, med bakgrunn i god kunnskap og erfaring. Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for våre ansatte, med visjonen "Universitetsbyen Gjøvik - ledende i bærekraftig vekst og utvikling". Vi søker engasjerte medarbeidere, med bred kompetanse, som ønsker en inkluderende arbeidsgiver med rom for utvikling.

Tjenestene i sektor Oppvekst skal legge grunnlag for barn og unges evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet i et bærekraftig framtidsperspektiv. Sektor Oppvekst organiserer Skole, Barnehage, Barnevern og Barn og familie. Tjeneste Barn og familie består av Helsestasjonstjenester, PPT og Ung i Gjøvik/Tverrfaglig familieteam.

Helsestasjonstjenester har egen virksomhetsleder og ca 25 ansatte. Tjenesten er organisert i fagteam, med en fagkoordinator for helsestasjon 0-5 og en for skolehelsetjenesten. Helsestasjonstjenester tilbyr tjenester til gravide, barn og unge og deres familier innenfor svangerskapsomsorgen, helsestasjon 0-5 år, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. I tillegg tilbyr vi reisevaksinasjon og har ansvar smittevern sammen med kommuneoverlegen.

Det er tre helsestasjoner i Gjøvik kommune: Gjøvik (i Rådhuset), Biri og Snertingdal. Skolehelsetjenesten er fordelt på 13 barneskoler og 5 ungdomsskoler.

Som leder for helsestasjonstjenester vil du være en viktig aktør i sektor Oppvekst. Du vil oppleve et miljø som preges av ønsket om å nå mål til beste for barnet, kompetente medarbeidere med fokus på gode relasjoner og godt samarbeid i alle ledd. Vi ønsker oss en tydelig og robust leder med evne til å motivere medarbeidere til felles innsats for felles mål.  Leder for helsestasjonstjenester vil ha kontorplass i Gjøvik Rådhus, sammen med helsestasjonen og store deler av sektor Oppvekst.

Arbeidsoppgaver:

 • Personal, økonomi- og administrativt ansvar

 • Faglig ansvar samt ansvar for utvikling og kvalitetssikring av tjenestetilbudet

 • Samarbeid med andre instanser både internt og eksternt

 • Bidra til å utvikle kommunens forebyggende arbeid

 • Bidra aktivt i lederteam i Barn og Familie

Kvalifikasjoner:

 • Ønsket utdanning er helseykepleier, andre med sykepleierutdanning og relevant tilleggsutdanning er velkomne til å søke

 • Gode lederegenskaper og erfaring fra praksisfeltet

 • Videreutdanning/etterutdanning i ledelse

 • Stor arbeidskapasitet og ha evne til å arbeide selvstendig og strukturert

 • Evne til å inspirere og skape motivasjon, være kreativ og fokusere på muligheter

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

 • Vi legger stor vekt på personlig egnethet

 • Krav om godkjent politiattest 

Vi kan tilby:

 • En spennende lederstilling i Oppvekstsektoren

 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte kolleger

 • Lønn etter avtale

 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne og alder.

Del på:

Referansenr:

21/5508

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

19.09.2021

Tiltredelse:

01.10.2021

Arbeidssted:

Rådhuset

Kontaktpersoner:

Karoline Duenger

tlf: 99397493

Adresse: