Gjøvik kommune Sykehjemstjenester

Stilling for sykepleier med funksjonstillegg

Sykepleier 1 natt 61,9 % fast st. Snertingdal omsorgssenter

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Snertingdal Omsorgssenter ligger i Snertingdal sentrum i Gjøvik Kommune. Senteret består i dag av 2 avdelinger. Avd.1 består av 24 pasienter, hovedsaklig langtidsopphold. 8 plasser er skjermet gruppe for personer med demens. Avd.2 er en kombinasjon av  hjemmetjeneste, sykehjemsplasser med hovedvekt på korttidsplasser og dagsenter.  Som sykepleier på natt er man ansvarlig for alle pasientene i avd. 1 og avd.2 Det er en sykepleier og en helsefagarbeider på jobb samtidig. Hjemmetjenesten har en helsefagarbeider på jobb ute. Det er utarbeidet egen rutine for samarbeid på natt da det kan være aktuelt å hjelpe hverandre på tvers.

Snertingdal omsorgssenter er under planlegging av nybygg. 

Stillingen består av kun nattevakter og for tiden arbeid hver 3.helg.

Arbeidsoppgaver:

 • Faglig oppfølging og pleie av pasienter på natt.

 • Overordnet faglig ansvar for alle pasienter på senteret.

 • Samarbeid med hjemmetjenesten.

 • Dokumentasjon i henhold til gjeldene lover, forskrifter og retningslinjer.

 • Ansvar for egenutvikling og nytenkning innen fagområdet.

 • Ansvar for å søke råd/bistand/veiledning når det er behov.

 • Være pådriver for et inkluderende og godt arbeidsmiljø.

 • Veiledning/ opplæring av studenter, nyansatte og elever.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier.

 • Gode holdninger til arbeidslivet.

 • Kjennskap til Gerica en fordel.

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

 • Kunne jobbe selvstendig og i team.

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 • Det er krav om godkjent politiattest.

 Vi kan tilby:

 • Spennende og interessante arbeidsoppgaver.

 • Godt arbeidsmiljø.

 • Opplæring vil bli gitt.

 • Funksjonstillegg er for tiden i 100 % stilling kr 34.000,- og natt tillegg på kr 20.000,-

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Del på:

Referansenr:

21/5609

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Natt

Søknadsfrist:

07.09.2021

Tiltredelse:

Snarest

Arbeidssted:

Snertingdal sykehjem avdeling 1

Kontaktpersoner:

Mette Hafstad

mob: 90078540

Adresse: