Gjøvik kommune Regnskap og lønn

Vil du jobbe med regnskap i Gjøvik kommune?

Regnskapskonsulent i 100 % fast st. ved Regnskaps- og lønnsavdelingen

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Stillingene inngår i et team på 9 regnskapskonsulenter i avdeling for regnskap og lønn. Sammen med budsjett og rapportering er dette en del av Gjøvik kommunes økonomistab med til sammen 22 medarbeidere. Økonomistaben inngår i sektor for administrasjon, forvaltning og teknisk drift og er lokalisert i Gjøvik rådhus.
Sammen med de øvrige kommunene i Gjøvikregionen benytter vi økonomisystemet, Visma Enterprise.

Arbeidsoppgaver:

 • Bistå i å effektivisere produksjonen av regnskapet med søkelys på digitalisering.

 • Videreutvikling av rutiner og prosesser innen regnskap og fakturering.

 • Bistå med rutineoppgaver og følge opp - innbetalinger/utbetalinger, inngående/utgående fakturaer.

 • Bistå med å sikre at budsjett og regnskap er i henhold til eksternt og internt lov- og regelverk i kommunen.

 • Bistå i å identifisere forbedringstiltak innenfor regnskap og fakturering.

 • Være en god bidragsyter og formidler på tvers av avdelinger i kommunen.

 • Diverse prosjekter og annet forefallende arbeid.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere økonomisk/administrativ utdanningsbakgrunn, gjerne bachelor innen for økonomi eller revisjon.

 • God systemforståelse og engasjeres av automatisering og digitalisering av prosesser.

 • Det er en fordel med erfaring fra arbeid med økonomioppgaver i kommuner eller større virksomheter, gjerne med kunnskap til momsbehandling.

 • Personlig egnethet hvor evne til å kommunisere muntlig og være engasjert i arbeidet vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper:

 • Vi ser etter deg som er nysgjerrig på nye utfordringer, og som liker å finne gode løsninger sammen med andre.

 • Du skal kunne jobbe selvstendig og effektivt, med høy grad av nøyaktighet.

 • Du må kunne håndtere høyt arbeidspress og korte frister i perioder.

 • Du må like å være i en operativ rolle som formidler av kunnskap og trygg i samhandling med ledere og kollegaer.

 • Du er initiativrik og tar eierskap til oppgaver og prosesser.

Vi kan tilby:

 • Selvstendige og varierte arbeidsoppgaver.

 • Faglige utfordringer og utviklingsmuligheter i et godt arbeidsmiljø.

 • Moderne og gode IKT løsninger (Framsikt og Visma Enterprise er sentrale systemer).

 • Fleksitidsordning.

 • Kontorplass i nytt, åpent og lyst kontorlandskap med gode muligheter for variasjon av plassering med prosjektsoner og ulike former for arbeidsrom.

 • Adgang til treningsrom.

 • Innendørs sykkelparkering med tilgang til garderobe.

 • Kantine.

 • Lønn etter avtale, ordinære kommunale ansettelsesvilkår med medlemskap i KLP.

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

 Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Del på:

Referansenr:

21/5874

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

27.09.2021

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Gjøvik rådhus

Kontaktpersoner:

Jan Ove Moen

mob: +47 48 29 67 43

Adresse:

Kauffeldts Plass 1 2810 Gjøvik