Gjøvik kommune

Vernepleier / sykepleier fleksibel i 100 % fast st. Tilrettelagte tjenester

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Tilrettelagte tjenester yter helsehjelp og- eller praktisk bistand etter Helse – og omsorgstjenesteloven til brukere med ulike funksjonsnedsettelser. Viktige fokusområder er å yte tjenester iht individuelle enkeltvedtak, koordinere tjenester og representere kontinuitet og tilgjengelighet i tjenestetilbudet. Gjøvik kommune ønsker å videreutvikle og utvide eksisterende kompetanse i oppfølgingsarbeidet til personer med ROP lidelser.

Biri 2 yter i all hovedsak tjenester til personer med psykiske og/eller rusrelaterte lidelser, og består av bemannet omsorgsbolig på Biri og Gjøvik. I tillegg er det ambulerende virksomhet.

Vi søker deg som ønsker 100 % fast jobb, men er fleksibel med tanke på mulighet for variasjon knyttet til arbeidssted. Som fleksibel vernepleier/sykepleier vil du ha en fast arbeidsplan, men denne kan bli endret noe oftere enn det som er vanlig ved en mer fast tilknytning til en spesifikk del av virksomheten. Den som tilsettes må også påregnes å kunne bli flyttet til annen tilsvarende virksomhet helt eller delvis. Muligheten for variasjon og utvikling er stor!

Turnus: dag, kveld og hver 3. helg.

Stillingen er per tiden tilhørende i omsorgsbolig på Biri.

 Arbeidsoppgaver:

 • Mestringssamtaler.

 • Praktisk bistand og helsehjelp.

 • Bistand og motivasjon til rusfrihet.

 • Kartlegging, målvalg og tiltaksarbeid i samarbeid med bruker og samarbeidspartnere.

 • Motivasjonsarbeid, tilrettelegging og nødvendig ledsagelse til behandling, arbeid eller aktivitet.

 • Koordinering via individuell plan og ansvarsgruppe.

 • Familie og nettverkssamarbeid.

 • Samarbeid med andre kommunale hjelpeinstanser.

 • Bidra til et positivt arbeidsmiljø.

 • Være en aktiv pådriver og veileder i kompetanse og kvalitetsutvikling.

 • Pådriver til nytenkning og oppdatering av fag.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som vernepleier eller sykepleier.

 • Klinisk erfaring med brukergruppen.

 • Relevant videreutdanning er ønskelig.

 • Kjennskap til helse- og omsorgstjenesteloven og kommunale tjenester.

 • Evne til nytenkning og fleksibilitet.

 • Gode samarbeidsevner og dokumentasjonsferdigheter.

 • Personlig egnethet tillegges stor vekt.

 • Førerkort på bil er nødvendig.

 • Du er positiv og endringsvillig.

 • Bidra aktivt for et godt arbeidsmiljø.

 • Krav om godkjent politiattest.

Vi kan tilby:

 • Arbeidskollegaer med bred erfaring innenfor psykisk helse.

 • Utfordrende og varierende arbeidsoppgaver.

 • Et godt sted å jobbe med hyggelige kollegaer.

 • Ordnede arbeidsforhold og målrettet styring av tjenesten.

 • Gode pensjonsordninger i KLP.

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Del på:

Referansenr:

21/5978

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

23.09.2021

Tiltredelse:

01.11.2021

Arbeidssted:

Biri

Kontaktpersoner:

Trine Wedum Sørlundsengen

mob: +47 95795389

Adresse: