Gjøvik kommune

INTERN Helsefagarbeider i 100 % vikariat Tilrettelagte tjenester, Biri oms. senter

Informasjon:

Stillingen er internt utlyst kun for ansatte i Gjøvik kommune.

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Tilrettelagte tjenester yter helsehjelp og- eller praktisk bistand etter Helse – og omsorgstjenesteloven til brukere med ulike funksjonsnedsettelser. Viktige fokusområder er å yte tjenester iht individuelle enkeltvedtak, koordinere tjenester og representere kontinuitet og tilgjengelighet i tjenestetilbudet. Gjøvik kommune ønsker å videreutvikle og utvide eksisterende kompetanse i oppfølgingsarbeidet til personer med ROP lidelser.

Biri 2 yter i all hovedsak tjenester til personer med psykiske og/eller rusrelaterte lidelser, og består av bemannet omsorgsbolig på Biri og Gjøvik. I tillegg er det ambulerende virksomhet. Stillingen er tilhørende omsorgsbolig på Biri.

Turnus: dag, kveld og hver 3. helg

Arbeidsoppgaver:

 • Mestringssamtaler.

 • Praktisk bistand og helsehjelp.

 • Bistand og motivasjon til rusfrihet.

 • Kartlegging, målvalg og tiltaksarbeid i samarbeid med bruker og samarbeidspartnere.

 • Motivasjonsarbeid, tilrettelegging og nødvendig ledsagelse til behandling, arbeid eller aktivitet.

 • Koordinering via individuell plan og ansvarsgruppe.

 • Familie og nettverkssamarbeid.

 • Samarbeid med andre kommunale hjelpeinstanser.

 • Bidra til et positivt arbeidsmiljø.

 • Være en aktiv pådriver og veileder i kompetanse og kvalitetsutvikling.

 • Pådriver til nytenkning og oppdatering av fag.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier.

 • Klinisk erfaring med brukergruppen er et krav.

 • Ansatte med relevant videreutdanning foretrekkes.
 • Kjennskap til helse- og omsorgstjenesteloven og kommunale tjenester.

 • Evne til nytenkning og fleksibilitet.

 • Gode samarbeidsevner og dokumentasjonsferdigheter.

 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

 • Førerkort på bil er nødvendig.

 • Du er positiv og endringsvillig.

 • Bidra aktivt for et godt arbeidsmiljø.

 • Krav om godkjent politiattest.

Vi kan tilby:

 • Arbeidskollegaer med bred erfaring innenfor psykisk helse.

 • Utfordrende og varierende arbeidsoppgaver.

 • Et godt sted å jobbe med hyggelige kollegaer.

 • Ordnede arbeidsforhold og målrettet styring av tjenesten.

 • Gode pensjonsordninger i KLP.

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Del på:

Referansenr:

21/5979

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

16.09.2021

Tiltredelse:

01.11.2021

Arbeidssted:

Biri

Kontaktpersoner:

Trine Wedum Sørlundsengen

mob: +47 95795389

Adresse: