Gjøvik kommune Vann og Avløp

Fagarbeider byggvedlikehold, Rambekk renseanlegg

Fagarbeider 100 % fast st. ved Rambekk renseanlegg

Beskrivelse av arbeidssted:

Gjøvik kommune har store og interessante arbeidsoppgaver på vann- og avløpssektoren. Virksomhetsområdet VAR har ansvaret for drift av tre vannverk, ett avløpsrenseanlegg, et slambehandlingsanlegg, 300 km ledningsnett og påslipp til kommunalt nett fra næringsliv. Virksomhetsområdet er også forurensningsmyndighet innen bl.a. spredt avløp, akutt forurensning, grunnforurensning, forsøpling og lokal luftkvalitet. Kommunen har vedtatt ny hovedplan 2020-2031 for vannforsyning, avløp og vannmiljø med langsiktige planer for bl.a. fornyelse av VA-nettet. Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for våre ansatte, med en visjon om å være motor for vekst og utvikling i innlandet. Mer om VA i Gjøvik her: https://www.visbrosjyre.no/Gjovik_kommune_VA/WebView/.

Vi søker etter ny fagarbeider i 100% stilling, med tiltredelse så snart som mulig. Stillingen får ansvaret for planmessig vedlikehold/rehabilitering av byggene til avdelingene Rambekk renseanlegg og Gjøvik vannverk. Til sammen teller bygningsmassen om lag 150 bygg med stort og smått. Vedlikeholdet utføres i samarbeid andre fagarbeidere. Med stillingen ligger det også mye bygg-renhold. Stillingen er plassert ved Rambekk renseanlegg.

Arbeidsoppgaver:

 • Planmessig vedlikehold/rehabilitering av bygg.

 • Bygg-renhold, først og fremst knyttet til Rambekk renseanlegg og pumpestasjoner.

Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev fra relevant byggfag (maler, snekker, byggdrift, vaktmester-skole, o.l.).

 • Relevant erfaring, fra vedlikehold/rehabilitering av bygg

 • Førerkort for personbil med henger

 • Relevant erfaring/praksis kan kompensere for manglende formell kompetanse

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt godt humør. Du må ha evnen til å jobbe strukturert, selvstendig og kunne ta initiativ i en til tider hektisk hverdag.

 • Erfaring med systematisk HMS-arbeid.

Vi kan tilby:

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver

 • Godt arbeidsmiljø

 • Lønn etter avtale

 • Fleksibel arbeidstid, velferds- og pensjonsordninger

 • Gode utviklingsmuligheter

Kontaktpersoner:

For spørsmål om stillingen, kontakt VA-sjef Asbjørn Tufto, på telefon 975 61 221.

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Del på:

Referansenr:

21/5931

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

28.09.2021

Tiltredelse:

Snarest

Arbeidssted:

Gjøvik

Kontaktpersoner:

Asbjørn Tufto

tlf: +47 97561221

Adresse: