Biri omsorgssenter sykehjem

Unik mulighet for deg som har helsefaglig utdanning

Helsefagarbeider natt 2 x 62,44 % fast st. Nye Biri oms.senter

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Unik mulighet for deg som er helsefagarbeider, og som har  interesse og engasjement for å bidra til å utvikle fremtidens omsorgstjenester. På nye Biri omsorgssenter får du mulighet til dette. Vi søker medarbeidere som ønsker å bidra til å bygge opp og utvikle et helt nytt fagmiljø under gode arbeidsforhold der moderne velferdsteknologi bidrar i dette utviklingspotensialet.

Nye Biri Omsorgssenter er lokalisert midt i smørøyet mellom Gjøvik, Lillehammer og Hamar. Foruten ny avdeling med 32 plasser for heldøgns omsorgstjenester, har senteret Dagsenter for eldre, Dagaktivitetstilbud for personer med nedsatt funksjonsevne, base for hjemmebaserte tjenester og kafé som er tilgjengelig for ansatte, brukere og besøkende.Gjøvik kommune har valgt omsorgssenteret som et satsningsområde definert i prosjektet «Biri Pilot. Omsorgssenteret med tilhørende funksjoner skal ha fokus på å prøve ut nye løsninger på områdene: velferdsteknologi, arbeidstidsordninger, samarbeid om kompetanse, aktiviteter og møteplasser.Det er et mål at Biri omsorgssenter skal være en arena for å skape gode møteplasser i lokalsamfunnet. Det er gitt prosjektmidler for å jobbe med aktiviteter for eldre. 

Vi har for tiden ledig to stillinger som nattevakt i 62,44% stilling.

Nattevaktene inngår i team med sykepleier på omsorgssenteret, nattevakt fra Furulia nokollektiv og nattevaktene i hjemmetjenesten.

 Arbeidsoppgaver:

 • Ivareta beboerens  behov og rettigheter  i samarbeid med beboeren selv og pårørende.

 • Dokumentasjon i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.

 • Veiledning/opplæring av kolleger/ elever/ studenter.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som helsefagarbeider.

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt, herunder åpenhet for utprøving av nye måter å jobbe.

 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, både muntlig og skriftlig, vil bli vektlagt i forhold til brukergruppen. Det må dokumentere norskkunnskaper tilsvarene B2.

 • Generelle IKT-kunnskaper.

 • Krav om godkjent politiattest.

Vi kan tilby:

 • En unik mulighet til å bidra i oppbygning av nytt fag- og arbeidsmiljø.

 • En stamme av engasjerte og faglig dyktige medarbeidere.

 • Nødvendig opplæring i rutiner, retningslinjer og IKTsystemer.

 • Fadderordning.

 • Mulighet for videreutdanning innenfor Gjøvik kommunes retningslinjer.

 • Bedriftsidrettslag.

 • Offentlig pensjonsordning.

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no                                                                                                                      Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig avkjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Del på:

Referansenr:

21/6076

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Natt

Søknadsfrist:

28.09.2021

Tiltredelse:

Snarest

Arbeidssted:

Biri oms.senter

Kontaktpersoner:

Øyvind Sørlien

mob: 99045166

Adresse: