Gjøvik kommune Tilrettelagte tjenester Biri avd 1

Helsefagarbeider/ assistent/ student helg 12,91 % - 21,83 % fast st.Biri oms.senter

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Tilrettelagte tjenester yter praktisk bistand og/eller helsehjelp til personer med ulike funksjonsnedsettelser og bistandsbehov. 

Stillingene tilhører TTJ Biri avd 1 og er tilknyttet en samlokalisert heldøgnsbemannet bolig, der det ytes varierte tjenester til personer med ulike funksjonsnedsettelser i ulike aldersgrupper.

Turnus: Helgestillinger: 12,91 % med arbeid hver tredje helg, 2 x 18,66 %  og 21,83 % med arbeid annenhver helg.

Arbeidsoppgaver:

- Yte praktisk bistand og opplæring, samt helsehjelp i hjemmet, ut fra individuelle vedtak.

- Planlegge og tilrettelegge for en aktiv og meningsfull hverdag, med fokus på selvbestemmelse, habilitering og mestring.

- Ivareta brukermedvirkning.

- Pårørendesamarbeid.

- Målrettet miljøarbeid.

- Dokumentere i henhold til lovverk.

- Bidra til et positivt arbeidsmiljø.

Kvalifikasjoner:

- For helsefagarbeidere kreves autorisasjon.

- Andre fagarbeidere med relevant utdanning, studenter innen helsefag eller assistenter med relevant erfaring oppfordres også til å søke.

- Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

- Kunne arbeide selvstendig.

- Være fleksibel og trives med varierte arbeidsoppgaver.

- Personlig egnethet vektlegges.

- Ønskelig med førerkort.

- Generelle IKT-ferdigheter.

- Krav om godkjent politiattest 

Vi kan tilby:

- Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver.

- Et spennende og godt fagmiljø.

- Veiledning og refleksjon.

- Godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer.

- Opplæring i fagsystemer.

- Faglig utvikling.

- Fadderordning.

- Egen avlønning for studenter.

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne og alder.

Del på:

Referansenr:

21/6107

Fylke:

  • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Helg

Søknadsfrist:

27.09.2021

Tiltredelse:

Snarest

Arbeidssted:

Biri

Kontaktpersoner:

Heidi Gaukstad

mob: +47 97009464

Adresse: