Gjøvik kommune Tilrettelagte tjenester

Vernepleier/ Miljøterapeut 100 % vikariat tilrettelagte tjenester, Biri oms.senter

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Tilrettelagte tjenester yter praktisk bistand og/eller helsehjelp til personer med ulike funksjonsnedsettelser og bistandsbehov. Stillingen tilhører TTJ Biri avd 1 og er tilknyttet en samlokalisert heldøgnsbemannet bolig, der det ytes varierte tjenester til personer med ulike funksjonsnedsettelser i ulike aldersgrupper. I tillegg er det ambulerende virksomhet.

Vikariat med varighet til november 2022.

Turnusarbeid med vakter dag, kveld og hver tredje helg.

Arbeidsoppgaver:

- Yte praktisk bistand og opplæring, samt helsehjelp i hjemmet, ut fra individuelle vedtak.

- Planlegge og tilrettelegge for en aktiv og meningsfull hverdag med fokus på selvbestemmelse, habilitering og mestring.

- Ivareta brukermedvirkning.

- Pårørendesamarbeid.

- Målrettet miljøarbeid.

- Veiledning og opplæring til kollegaer, studenter og elever.

- Samarbeid med andre instanser.

- Dokumentere i henhold til lovverk.

- Bidra til et positivt arbeidsmiljø.

Kvalifikasjoner:

- I stillingen ønskes vernepleier, sosionom, ergoterapeut, barnevernspedagog eller andre med relevant sosialfaglig treårig høgskoleutdanning.

- Godkjent autorisasjon.

- Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

- Kunne arbeide selvstendig.

- Trives med varierte arbeidsoppgaver og er løsningsorientert.

- Kjennskap til aktuelle lovverk.

- Personlig egnethet vektlegges.

- Førerkort er nødvendig.

- Generelle IKT-ferdigheter.

- Krav om godkjent politiattest. 

Vi kan tilby:

- Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver.

- Et spennende og godt fagmiljø.

- Veiledning og refleksjon.

- Godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer.

- Opplæring i fagsystemer.

- Faglig utvikling.

- Fadderordning.

- Gode pensjonsordninger i KLP.

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne og alder.

Del på:

Referansenr:

21/6108

Fylke:

  • Innlandet

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

30.09.2021

Tiltredelse:

01.12.2021

Arbeidssted:

Biri

Kontaktpersoner:

Heidi Gaukstad

mob: +47 97009464

Adresse: