Gjøvik kommune Tildeling og koordinering

Vil du jobbe med barn og unge

Avlaster for barn/ unge i Helse og omsorg

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Privat avlastning avtales med brukers pårørende som har vedtak om avlastning. Arbeidssted kan være i brukers hjem og ute på andre arenaer. Men i de fleste tilfeller vil det være behov for at avlastning skjer hjemme hos avlaster. Det kan bety at du må ha mulighet for overnatting hjemme hos deg. 

Arbeidsoppgaver:

 • Gjøvik kommune ved Helse og omsorg har flere familier som har behov for privat avlastning.

 • Privat avlastning er bistand til familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Det innebærer opplæring og samarbeid med den aktuelle familie. Avlastning kan utføres på døgnbasis eller som timebasis på dag- og kveldstid.

 • Gjøvik kommune lager en arbeidssavtale med avlaster. Det kreves politiattest.

 • Vi har for tiden flere familier som har behov for privat avlastning. Dette gjelder barn og unge som har et større omsorgsbehov enn andre barn på samme alder. De kan ha behov for hjelp/veiledning til blant annet personlig hygiene, praktiske gjøremål og til å mestre ulike sosiale situasjoner.

 • Vi har også behov for avlastere til voksne personer med ulike funksjonsnedsettelser der ektefelle/pårørende har behov for privat avlastning. Det gjelder i hovedsak avlastning på timebasis.

Kvalifikasjoner:

Det er ingen krav til formell utdanning for å være avlaster, men du må trives å være sammen med og støtte personer som kan ha ulike utfordringer på ulike arenaer. Vi ønsker at du er:

 • Omsorgsfull.

 • Aktiv, engasjert, tålmodig og har godt med overskudd.

 • Du må kunne gi trygghet og stabilitet og by på deg selv.

 • Det er svært viktig at du er pålitelig og holder avtaler. 

For kontinuitet i samhandlingen med bruker er det ønkselig at du tenker at du kan jobbe som avlaster i minimum ett år frem i tid.

Vi kan tilby:

 • Du kan påregne faste oppdrag til brukere som trenger timeavlastning og/eller døgnsbasis.

 • Ansettelse i tråd med avtaleverk for avlastere jf. SGS1030.

 • Det tilbys lønn etter gjeldende satser for avlastere i Gjøvik kommune.

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Del på:

Referansenummer:

22/3533

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Engasjement

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Dag
Helg
Kveld
Natt

Søknadsfrist:

31.03.2023

Tiltredelse:

01.05.2022

Arbeidssted:

Gjøvik kommune

Kontaktpersoner:

Berit Lunde

tlf: +47 61189777

Britt Grethe Stenby Hagen

tlf: 61189777

mob: 97565359

Adresse:

Kauffeldts plass 2815 Gjøvik

Kontorplassering: