Gjøvik kommune Hjemmetjenester

Sykepleier 1 i 100 % fast st. Sørbyen oms.senter hjemmetjenesten

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Sørbyen hjemmetjeneste er en av kommunens 10 hjemmetjenesteavdelinger. Vi er tilknyttet Sørbyen omsorgssenter som ligger på Kopperud, ca 3 km fra sentrum. Avdelingen har ca.50 ansatte og 27,07 årsverk. 10 årsverk er sykepleier/ sykepleier1/ spesialssykepleierstillinger.  Ansattgruppa består av sykepleiere, vernepleier, kreftkontakt, hjelpepleiere, helsefag-/ omsorgsarbeidere, studenter og ufaglærte.

Hjemmetjenesten i Sørbyen er todelt, med en uteavdeling og 16 omsorgsboliger for personer med demens.  Avdelingen har opprettet team, blant annet et veldig velfungerende demensteam. Dette er lagt inn i bemanningsplan og turnus, for å sikre kontinuitet og kvalitet i tjenesten. Sørbyen hjemmetjeneste har et godt tverrfaglig samarbeid både internt og eksternt.

Vi er en hjemmetjenesteavdeling som er åpen og inkluderende, og har et godt arbeidsmiljø. Vi er et miljø som setter stor pris på diskusjon og engasjement for å fremme fagutvikling, kvalitetsutvikling og etisk refleksjon i personalgruppa. Vi har gjennom flere år deltatt i pilotarbeid i kommunen, og er vant til å jobbe med kvalitetsutvikling. Avdelingen har stor variasjon i oppgaver, og er en god faglig utviklingsarena.

Nå søker vi etter en ny sykepleier 1 som kan være virksomhetsleders forlengende arm, og bidra til å styre virksomheten med god faglighet og kunnskap.  

Det er ønskelig at du har et godt overblikk og at du engasjerer både deg selv og kollegaer faglig.

Arbeidsoppgaver:

 • Stedfortreder i virksomhetsleders fravær
 • Utvidet fagansvar og kvalitet i tjenesten
 • Koordinering av helhetlig tjenester
 • Påse at tjenester utføres i hht vedtatte standarder og kvalitet for god sykepleie
 • Hovedansvar for PLO meldinger for god oversikt
 • Dokumentasjon i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.  
 • Veiledning/opplæring av ansatte, studenter og elever, samt opplæringsansvar i medikamenthåndtering for nyansatte
 • Tverrfaglig samarbeide innen egen kommune og eksternt.
 • Pådriver for faglig utvikling og etisk refleksjon.
 • Være pådriver for et inkluderende og godt arbeidsmiljø.
 • Kontaktperson mot NTNU for mottak av studenter

  Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier.
 • Sertifikat kl.B. Må berope bruk av egen bil i tjenesten når det er påkrevd
 • Du har relevant praksis, erfaring fra hjemmetjenesten vil vektlegges.
 • Du har gode holdninger til brukere av tjenesten og ser verdien i nytenkning som velferdsteknologi.
 • Du må beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Må ha evne til å jobbe selvstendig og i team.
 • Du er fleksibel, tydelig og løsningsorientert
 • Du er faglig engasjert og opptatt av å videreutvikle tjenesten
 • Kjennskap til dokumentasjonssystemet Gerica er en fordel.
 • Krav om godkjent politiattest uten anmerkninger må framlegges.   

 Vi kan tilby:

 • Delegert fagansvar fra virksomhetsleder og stedsfortreder i dens fravær
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.
 • Et spennende og godt fagmiljø hvor du vil utfordres på ulike arenaer
 • En koordinerende rolle som legger til rette for at de ansatte kan gjøre jobben på best mulig måte
 • Nødvendig opplæring i datasystemer som Gerica, EQS og MinGat.
 • Gode muligheter for å delta på relevante kurs internt og eksternt.
 • Samarbeidsmøter med eget sykepleier 1 nettverk
 • Stillingen innebærer dagtid på ukedager og arbeid hver 3.helg
 • Tilsettingsvilkår i henhold til gjeldende lover, regler og tarittavtale
 • Pensjonsordning i KLP.
 • Oppstart etter avtale

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste.

Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av

kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Del på:

Referansenummer:

22/14642

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

04.12.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Sørbyen omsorgssenter

Kontaktpersoner:

Monika Severinsen

tlf: +47 61184957

mob: 47850730

Adresse:

Kauffeldts plass 2815 Gjøvik

Kontorplassering: