Gjøvik kommune Hjemmetjenester

Sykepleier 75 % fast stilling Furulia

Beskrivelse av arbeidssted:

Hjemmetjeneste boliger med bemanning dag / kveld og natt.

 Et bokollektiv bestående av 16 leiligheter med hjemmeboende demente og en bolig med 10 leiligheter med hjemmeboende eldre. Avdelingen yter helsehjelp og bistand til beboerne etter lov om Helse -og omsorgstjenesteloven i kommunen. Boligene er tilknyttet Biri oms.senter. Biri ligger sentralt mellom Mjøsbyene. Nytt oms.senter er under utbygging og ferdigstilles høsten 2020.  

Fast turnus med jobb hver tredje helg

Arbeidsoppgaver:

 • Helsehjelp etter enkeltvedtak
 • Tverrfaglig samarbeid innen kommunen og eksternt
 • Kvalitetssikring av tjenesten
 • Faglig utvikling og etisk refleksjon
 • Dokumentasjon i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer
 • Oppgaver i henhold til stillingens stillingsbeskrivelse
 • Ansvar for ulike særoppgaver i avdelingen etter avtale

Kvalifikasjoner:

 • Du har godkjent autorisasjon som sykepleier
 • Du har relevant praksis
 • Du er engasjert og har evne til å motivere andre
 • Du har evne til å jobbe selvstendig og samarbeide
 • Du er fleksibel og løsningsorientert
 • Du må være pådriver for faglig utvikling
 • Du har relevante datakunnskaper. (Gerica fagsystem, GAT turnussystem)
 • Du må inneha norskkunnskaper, skriftlig og muntlig kommunikasjon og dokumentasjon
 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet ved tilsetting
 • Godkjent politiattest

Vi kan tilby:

 • Nødvendig opplæring og kontaktperson første tiden
 • Etisk refleksjon
 • Tilsettingsvilkår i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler
 • Faglige utfordringer og varierte arbeidsoppgaver
 • Nødvendig opplæring
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte og positive medarbeidere
 • Pensjonsordning i KLP

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 
Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt. intervju.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Del på:

Referansenummer:

22/14643

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

04.12.2022

Tiltredelse:

Snarest

Arbeidssted:

Furulia - Biri oms.senter

Kontaktpersoner:

Anne Karin Hasli

tlf: +47 41484388

Adresse:

Kauffeldts plass 2815 Gjøvik

Kontorplassering: