Gjøvik kommune Helsetjenester

Sykepleier 80 % vikariat ved Gjøvik interkommunale legevakt

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Har du lyst til å bli vår nye kollega? Vi flyttet inn i nye fine lokaler i mai 2021, og har derfor behov for nye medarbeidere. Gjøvik interkommunale legevakt (GIL) er en interkommunal legevakt tetfor Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land, Nordre Land, Lunner og Gran kommuner, hvor Gjøvik Kommune er vertskommune. Legevakten betjenes hele døgnet, men har pasienter på legevakt fra kl 15-08 på hverdager, og hele døgnet på helg og høytid. I tillegg formidler legevakten daglegevakt til fastleger på hverdager imellom 08-15 til alle 7 samarbeidskommuner. Legevakten har høyt faglig nivå, og et stort fokus på fagutvikling. Stillingene avlønnes etter avtaleverket med oppstart lik 4 års ansiennitet. Stillingene er tredelt turnus med arbeid hver 3. helg.

Varighet av vikariatet: 15.12.2023.

Arbeidsoppgaver:

 • Betjene legevaktstelefonen, radioterminalen og utalarmeringer ifra AMK via nødnett

 • Triagere innringende pasienter, samt å ta imot, observere og ta relevante målinger og prøver av pasienter

 • Betjene luken med vurdering av pasienter som henvender seg direkte

 • Ta imot ambulanser

 • Assistere legen og foreta nødvendig prøvetaking

 • Bestille ambulanser til pasienter i det omfang det er nødvendig

 • Koordinere samarbeid og kommunikasjon med Akuttmottaket, AMK ,Ambulansen, Brann, Politi og andre instanser innenfor helse og omsorg

 • Ansvarlig sykepleier ivaretar at alle rutiner blir fulgt og skal være pådriver for å få god pasientflyt både i timeboken og opp mot andre instanser

 • Dokumentere i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier, gjerne med relevant videreutdanning

 • Personlig egnethet

 • Erfaring fra akuttmedisinsk avdeling, legevakt, sengepost eller kommunehelsetjeneste er ønskelig

 • Nødnettkompetanse er ønskelig

 • Erfaring i bruk av vanlige IKT verktøy, fagsystemet CGM Journal og medisinsk indeks/ legevaktindeks er ønskelig

 • Erfaring med laboratoriearbeid

 • Jobbe i team

 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig, samt engelsk muntlig

 • Krav om godkjent politiattest

Vi kan tilby:

 • Høyt faglig nivå med muligheter for personlig utvikling

 • Introduksjons og opplæringsprogram

 • Akuttmedisinkurs på NTNU

 • Kurs i Vold og Trusler

 • 4 fagdager i året med spennende temaer og årlig utsjekk av alle ansatte for å ivareta et høyt faglig nivå

 • Samarbeid med andre aktører i den akuttmedisinske kjeden

 • Godt arbeidsmiljø

 • IA bedrift

 • Gode pensjonsordninger

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.
Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem.
Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Del på:

Referansenummer:

22/15269

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

04.12.2022

Tiltredelse:

09.01.2023

Arbeidssted:

Gjøvik interkommunale legevakt

Kontaktpersoner:

Miro Baricic

mob: 913 17 937

Adresse:

Kauffeldts plass 2815 Gjøvik

Kontorplassering: