Gjøvik kommune Tilrettelagte tjenester

Helsefagarbeider/ hjelpepleier natt 70 % fast stilling ved ttj. Haugtun 1

Beskrivelse av arbeidssted:

Tilrettelagte tjenester er underlagt tjenesteområdet Helse og Omsorg, og gir hjemmebaserte tjenester til voksne/yngre med ulike funksjonsnedsettelser. Brukergruppene er personer med psykiske lidelser og/eller med rusproblemer og personer med utviklingshemming. Det gis helsehjelp og praktisk bistand/opplæring til de som trenger det, alt fra oppfølging i hjemmet på enkelttimer og til et heldøgnsomsorgstilbud i bofellesskap/samlokaliserte boliger.  Denne stillingen på natt er tilknyttet et døgnbemannet bofellesskap for mennesker med psykiske lidelser. Tjenester til den enkelte bruker gis etter enkeltvedtak hjemlet i Lov om Helse - og omsorgstjenester.

Arbeidsoppgaver:

 • Tjenesten psykisk helsearbeid og miljøarbeid gis i døgnbemannet bofellesskap for mennesker med psykiske lidelser.

 •  Tjenesten er under utvikling, og tverrfaglig tilnærming og nytenking vil bli vektlagt

 •  Gi praktisk bistand og opplæring, samt helsehjelp i hjemmet, til hjemmeboende personer med ulike behov for bistand på natt

 • Turnus på natt med arbeid hver 3. helg

 Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som helsefagarbeider eller hjelpepleier. Tilsvarende relevant utdanning kan komme i betraktning.

 • God erfaring med og engasjement for de ulike brukergruppene er påkrevet 

 • Krav om gode dokumentasjonsferdigheter, samt gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter

 • Gode samarbeidsevner, i tilegg til å kunne jobbe selvstendig

 • Evne til målrettet og systematisk oppfølgingsarbeid

 • Personlig egnethet tillegges stor vekt

 • Evne til omstilling, nytenkning, og fleksibilitet vektlegges

 • Krav om godkjent politiattest

 Vi kan tilby:

 • En avdeling med stort fokus på brukermedvirkning og faglig forsvarlige tjenester i et teamarbeid

 • En arbeidsplass som er under utvikling, der ansattes kompetanse og holdinger skal møte behov for endringer og tilpasninger i tjenesten

 • Varierte og selvstendige arbeidsoppgaver med stort spenn i faglige utfordringer

 • Tverrfaglig arbeidsmiljø

 • Mulighet for å påvirke den faglige utviklingen

 • Opplæring i fagsystemet Gerica

 • Interne og eksterne kurs

 • Ekstra lønnskompensasjon for de som jobbe kun på natt

 Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Del på:

Referansenummer:

22/15469

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Natt

Søknadsfrist:

07.12.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Ttj. avd Haugtun 1

Kontaktpersoner:

Siw Hoff

mob: 99110931

Adresse:

Kauffeldts plass 2815 Gjøvik

Kontorplassering: